Semesterside for MEVIT1700 - Høst 2012

Presentasjon fra Gisle Hannemyrs forelesning er nå tilgjengelig i Fronter.

24. okt. 2012 12:06

Eksamen

Hjemmeeksamen mandag 29. oktober - torsdag 1. november.

Oppgaveteksten publiseres på denne siden mandag kl. 10.00.

Eksamen skal leveres ved personlig oppmøte i IMKs lokaler torsdag mellom kl. 12 og 14. Kart til IMKs lokaler

Ekspedisjonen holder til i andre etasje.

Eksamen skal leveres i tre eksemplarer i tillegg til et utfylt og signert eksemplar av obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Forsiden skal merkes tydelig med kandidatnummer, emnekode og emnenavn.

Les viktig informasjon om eksamen ved IMK før du starter din eksamen.

Lykke til!

19. okt. 2012 13:35

Artikler og powerpoint-slides fra Faltin Karlsen og Marika Lüders forelesninger er lastet opp i mappen 'Undervisning' i Fronterrommet.

15. okt. 2012 13:16