Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 24. november kl. 15:00

Innleveringsfrist: 24. november kl. 19:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk oppmøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 10:07