Semesterside for MEVIT1700 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

HFs ledelse har bestemt at alle skoleeksamener på HF blir avlyst høsten 2020. Dette betyr at dere *ikke* skal møte opp i Silurveien 24. november for å ta eksamen der. Dere vil i stedet få tildelt en 4-timers hjemmeeksamen som dere leverer Inspera. Prøven blir tilgjengelig kl. 15:00 og avsluttes kl.19:00.

   

Eksamensoppgaven vil følge det samme planlagte skoleeksamensformatet. Det kommer ikke til å være krav om at man skal dokumentere kildene man bruker slik man vanligvis må gjøre i en hjemmeoppgave. Noen forventninger til innholdet i besvarelsene deres vil derimot justeres siden dere nå har tilgang til alle hjelpemidler under eksamen. Det blir nå høyere forventninger om presis og korrekt gjengivelse og bruk av fagstoffet i besvarelsen, for eksempel i omtale av og redegjørelse for begreper, teorier og navn.

22. okt. 2020 10:09

Det er hovedsakelig fysisk undervisning i MEVIT1700 til høsten. Seminarundervisningen fungerer som vanlig. For forelesningene vil vi bytte på hvem som kan delta fysisk og hvem som følger forelesningen hjemmefra. Dette kan endre seg hvis grensen for maksimalt antall samlede mennesker øker.

Vennligst merk at deltakelse i seminarundervisningen er obligatorisk (80%) for å kunne ta eksamen. Det blir ikke gitt digitale seminarer. Grunnet de spesielle omstendighetene så vil studenter som ikke kan delta i seminarundervisningen få alternative obligatoriske oppgaver.

Ta gjerne kontakt med meg på j.j.ostby@media.uio.no hvis du har spørsmål. Jeg ser fram til å se dere alle i august! Ha en riktig god sommer!

- Joakim

10. juni 2020 11:43