Semesterside for MEVIT2110 - Vår 2007

Informasjon om eksamen

 • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


 • Eksamen deles ut i IMKs ekspedisjon klokken 10.00 på eksamendagen. Oppgaven legges også ut på semestersiden ca. 10.00.


 • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


 • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


 • Husk legitimasjon!


 • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


 • Vi godtar ikke hånskrevne besvarelser. Sidemarger skal være 3 cm, topp- og bunnmarg 2,5 cm. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13....


30. apr. 2007 14:04

Informasjon om eksamen

 • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


 • Eksamen deles ut i IMKs ekspedisjon klokken 10.00 på eksamendagen. Oppgaven legges også ut på semestersiden ca. 10.00.


 • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


 • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


 • Husk legitimasjon!


 • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


 • Vi godtar ikke hånskrevne besvarelser. Sidemarger skal være 3 cm, topp- og bunnmarg 2,5 cm. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13....


16. mars 2007 12:23