Semesterside for MEVIT2110 - Vår 2015

Hei

Vi har fått spørsmål fra noen av dere om hvor lang eksamensbesvarelsen skal være. Besvarelsen skal være på inntil 10 normalsider (á 2300 tegn uten mellomrom). Forside og litteraturliste regnes ikke med i disse sidene.

Dette innebærer at det ikke finnes noe minimumskrav til lengde på besvarelsen. Når sensor skal vurdere besvarelsen vil han/hun se om du har svart på problemstillingen innenfor den plassen du har til rådighet, som er 10 sider.

Med vennlig hilsen

Institutt for medier og kommunikasjon

6. mai 2015 13:13

ANGÅENDE EKSAMEN: Det er kommet endel henvendelser i forbindelse med oppgave 1, og følgende kan hjelpe i oppklaring/avklaring:

1. det er mulig å skrive oppgave 1 med utgangspunkt i én artikkel. Velger du dette er det viktig at siste del av oppgaven besvares utfyllende, slik at andre artikler likevel trekkes inn.

2. I valg av artikkel er det strengt tatt ikke forekomsten av begrepet "hybriditet", men fenomenet som er mest interessant for oppgaven. Artikler som bruker andre begreper på samme fenomenet (eller nesten det samme) kan også velges. Dette gir dere altså noe større valgfrihet mht hvilke artikler som kan velges.

lykke til!

4. mai 2015 14:13

1 times oppsummering av kurset gis onsdag 22 april, klokken 1515 (merk tiden).

16. apr. 2015 10:25