Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Mühleisen, Wencke (2003): Kjønn og sex på TV: norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget.

Zoonen, Liesbet van (1994): Feminist media studies. London: Sage.

I kompendium:

Meyrowitz, Joshua (1985): ”The Merging of Masculinity and Femininity”, i No Sense of Place. New York og Oxford: Oxford University Press. 187-225.

Stone, Allucquére Rosanne (1993): ”Virtualitet og krenkelser – to tilfeller av fysiske og psykiske grenseoverskridelser og deres konsekvenser”, i Terje Rasmussen og Morten Søby (red.) Kulturens digitale felt. Oslo: Aventura. 71-107.

Stuedal, Dagny (1999): ”I am a barbie girl, in a barbie world?”, i Kristin Braa, Per Hetland og Gunnar Liestøl (red.) Nettsamfunn. Oslo: Tano Aschehoug. 205-218.

Turkle, Sherry (1995): ”Ch. 8: TinySex and Gender Trouble” i Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet. London: Phoenix. 210-232.

Cassel, Justine (1998): "Storytelling as the nexus of Change in the relationship between gender and technology: A feminst approach to software design", i Cassel og Jenkins (red.) From Barbie to Mortal Kombat. The MIT Press, Cambridge MA. 298-326.

Faludi, Susan (1993): "Fatale og føtale visjoner: Tilbakeslaget på lerretet", kapittel 5 i Det store tilbakeslaget. 90-åras kvinnebilde. Aschehoug, Oslo. 127-157.

Liestøl, Eva (2001) : "Lara Croft- en actionheltinne", i Dataspill - innføring og analyse. Universitetsforlaget, Oslo.

McCreadie, Marsha (1983): "The Feminists: Molly Haskell, Majorie Rosen, Joan Mellen and Laura Mulvey" i Marsha McCreadie (1983): Women on film: the critical eye. Praeger, New York. 48-65.

Mulvey, Laura: "Visual pleasure and narrative cinema." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 57-68.

Mulvey, Laura: "Afterthoughts on 'Visual pleasure and narrative cinema' inspired by Duel in the Sun." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 69-79.

Publisert 25. okt. 2005 00:48 - Sist endret 4. jan. 2006 21:08