Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
13.02.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Forberedelser til forelesningsrekke med Liesbet van Zoonen. Les: Liesbet van Zoonen Feminist Media Studies. 
16.02.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Forberedelser til forelesningsrekke med Liesbet van Zoonen. Les: Liesbet van Zoonen Feminist Media Studies. 
16.02.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Forberedelser til forelesningsrekke med Liesbet van Zoonen. Les: Liesbet van Zoonen Feminist Media Studies. 
21.02.2006Liesbet van Zoonen  9.15-12.00, rom 205  Forelesning  Feminist Media Studies, 10 years later: gender in the new ICTs 
22.02.2006Liesbet van Zoonen  9.15-12.00, rom 205  Forelesning  Feminist Media Studies, 10 years later: multicultural gender 
23.02.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Liesbet van Zoonen: Feminist Media Studies. 
23.02.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Liesbet van Zoonen: Feminist Media Studies. 
24.02.2006Liesbet van Zoonen  9.15-12.00, rom 205  Forelesning  Feminist Media Studies, 10 years later: gender in the public and popular knowledge projects 
24.02.2006  12.15-14.00, rom 205  Filmvisning: "Fatal Attraction"  Om noen ikke kan denne dagen, kan dere låne filmen av seminarleder Ragnhild Fjellro og selv sette dere opp på rom i ekspedisjonen i 4. etasje. 
27.02.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Liesbet van Zoonen: Feminst Media Studies. 
27.02.2006Ragnhild Tronstad  16.15-18.00, rom 205  Forelesning  Tidlig feministisk filmforskning. Les: Mulvey og McReadie i kompendiet. 
02.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Faludis kritikk av filmen Fatal Attraction. Les: Faludi i kompendiet. 
02.03.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Faludis kritikk av filmen Fatal Attraction. Les: Faludi i kompendiet. 
06.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Faludis kritikk av filmen Fatal Attraction. Les: Faludi i kompendiet. 
06.03.2006Ragnhild Tronstad  16.15-18.00, rom 205  Forelesning  Postfeministisk teori, performativ vending. Analyse av kjønnsrepresentasjoner på TV. Les: Wencke Mühleisen: Kjønn og sex på TV. 
13.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på TV. 
13.03.2006Ragnhild Tronstad  16.15-18.00, rom 205  Forelesning  Kjønn og nye medier: Kjønnsrepresentasjoner på internett og i dataspill. Les: Cassell, Liestøl, Stone, Stuedahl og Turkle i kompendiet.  
16.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på TV. 
16.03.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på TV. 
20.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på internett og/eller i dataspill. 
23.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på internett og/eller i dataspill. 
23.03.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid: Analyse av kjønnsrepresentasjoner på internett og/eller i dataspill. 
27.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Innføring i akademisk skriving. Forberedelse til hjemmeeksamen. 
30.03.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Innføring i akademisk skriving. Forberedelse til hjemmeeksamen. 
30.03.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Innføring i akademisk skriving. Forberedelse til hjemmeeksamen. 
03.04.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 3  Evaluering av gruppearbeid: Eksamensbesvarelse. Evaluering av emnet. 
06.04.2006Ragnhild Fjellro  10.15-12.00, rom 207  Seminargruppe 1  Evaluering av gruppearbeid: Eksamensbesvarelse. Evaluering av emnet. 
06.04.2006Ragnhild Fjellro  12.15-14.00, rom 207  Seminargruppe 2  Evaluering av gruppearbeid: Eksamensbesvarelse. Evaluering av emnet. 
Publisert 28. jan. 2006 16:25 - Sist endret 13. feb. 2006 16:36