Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Chaudhuri, Shohini (2006) Feminist Film Theorists. Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed, London: Routledge.

Gauntlett, David (2002), Media, Gender and Identity. London: Routledge. Kap 1-9.

Mühleisen, Wencke (2003): Kjønn og sex på TV: norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget.

Zoonen, Liesbet van (1994): Feminist media studies. London: Sage.

I kompendium:

Meyrowitz, Joshua (1985): ”The Merging of Masculinity and Femininity”, i No Sense of Place. New York og Oxford: Oxford University Press. 187-225.

Stone, Allucquére Rosanne (1993): ”Virtualitet og krenkelser – to tilfeller av fysiske og psykiske grenseoverskridelser og deres konsekvenser”, i Terje Rasmussen og Morten Søby (red.) Kulturens digitale felt. Oslo: Aventura. 71-107.

Stuedal, Dagny (1999): ”I am a barbie girl, in a barbie world?”, i Kristin Braa, Per Hetland og Gunnar Liestøl (red.) Nettsamfunn. Oslo: Tano Aschehoug. 205-218.

Faludi, Susan (1993): "Fatale og føtale visjoner: Tilbakeslaget på lerretet", kapittel 5 i Det store tilbakeslaget. 90-åras kvinnebilde. Aschehoug, Oslo. 127-157.

Mulvey, Laura: "Visual pleasure and narrative cinema." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 57-68.

Mulvey, Laura: "Afterthoughts on 'Visual pleasure and narrative cinema' inspired by Duel in the Sun." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 69-79.

Van Zoonen, Liesbet (2002): ”Gendering the Internet. Claims, Controversies and Cultures” i European Journal of Communication, Vol 17(1):5-23

Allan, Stuart (2004): “The gendered realities of journalism” in Allan, Stuart (2004), News Cultures. Second Edition, England: Open University Press: 119-142

Beynon, John (2004): ”The Commercialization of Masculinities: From the ’new man’ to the ’new lad’” i Carter, Chyntia og Linda Steiner (eds.) (2004) Critical Readings: Media and Gender, Maidenhead: Open University Press: 198 - 217

Byerly, Carol M. og Karen Ross (2006): “Woman and Production: Gender and the Political Economy of Media Industries” i Byerly, Carolyn M. og Karen Ross (2006) Woman and Media. A critical Introduction. UK: Blackwell Publishing: 75 – 95

Eide, Elisabeth (2000): ”Falske speil. Hvorfor misforhold samfunn-medier?” i Eide, Elisabeth (red)(2000): Narrespeil. Kjønn, sex og medier. Kristiandsand: Høyskoleforlaget: pp 177 - 202

Eide, Elisabeth og Berit von der Lippe (2004): “Å lese medier med kjønnsbriller” i von der Lippe, Berit (red.)(2004): Medier, politikk og samfunn. Oslo: Cappelen: 263 - 295

Publisert 24. okt. 2006 10:07 - Sist endret 13. des. 2006 10:49