Dette emnet er nedlagt

Seminarer

MEVIT 2336

Gruppe 1: Onsdager kl. 08:15 -10:00 (Tuva)
Gruppe 2: Onsdager kl. 12:15 - 14:00 (Karoline)
Gruppe 3: Onsdager kl. 14:15 - 16:00 (Karoline)

Se tid/sted for dato og rom.

Onsdag
21.03.2007

Tema:
teoretisk diskusjon

Vi ser på Eva og Adam (14.03.07) og diskuterer kjønnsforskjeller slik de er presentert i programmet. Forbered deg i form av å skrive ned noen tanker om eksisterende, eller ikke-eksisterende, kjønnsforskjeller. Ta utgangspunkt i dikotomien mellom mann/kvinne, maskulinitet/femininitet, presentert i pensumet.

Pensum:
Gauntlett, van Zoonen, Meyrowitz.

Onsdag
28.03.2007

Tema:
Liesbet van Zoonens forelesninger

Forberedelser:
Forbered 2 -3 sider seminarnotater.
Hva er de viktigste teoretiske debattene innenfor feministisk medieteori? Hvor relevant er disse teoriene i dag? Ta med eksempler vi kan bruke i diskusjon.

Pensum:
Van Zoonen, Gauntlett, Eide, Muhleisen - relevante deler.

Onsdag
04.04.2007

Påskeferie

  

Onsdag
11.04.2007

Tema:
Filmvisning TransAmerica

Ingen forberedelse

Faludi, Mulvey, Chadhuri.

Onsdag
18.04.2007

Tema: film.

"Hvordan kan Laura Mulveys teorier omkring "scopophilia" og identifisering
med karakterene i en fiksjonsfilm (I: "Visual Pleasure and Narrative
Cinema") appliseres på karakterene i "Transamerica"? Ta utgangspunkt i at
karakteren Bree faktisk er en kastrert mann og analyser hvordan dette
påvirker publikums oppfattelse av henne som kvinne og objekt."

Faludi, Mulvey, Chadhuri.

Onsdag
28.04.2007

Tema: Kjønnsrepresentasjon.

Forberedelser/oppgave:

Forskningsoppgave (grupper):Undersøk 7 utgaver av en valgt avis. Tell antall kilder nevnt, hvem som er avbildet, hvem som har skrevet artikkelen. Ta utgangspunkt i litteraturen om representasjon og skriv en kort rapport om kjønnsrepresentasjoner i den avisen du har analysert. Skal presenteres muntlig.

Pensum:
Eide, Gauntlett, Beynon, Allan, Eide og Lippe.

Onsdag
02.05.2007

Tema:
Postfeminisme.

Forberedelser/oppgave:
Vi ser på et utvalg tv-programmer og diskuterer hovedpoenger i post-feminismen. Forbered 2-3 sider med de viktigste poengene fra Muhleisen. Ta med eksempler.

Pensum:
Muhleisen.

Onsdag
09.05.2007

Tema: Akademisk skriving, eksamen og oppsummering.

Forberedelse:
Skriv en side om det viktigste du har lært i løpet av kurset. Hvordan står det til med likestilling i mediene i Norge idag?
Siste del bruker vi til akademisk skriving og eksamensterping.

Pensum:
Vil bli gitt.

Publisert 13. des. 2006 15:54 - Sist endret 2. apr. 2007 14:16