Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.02.2007Karoline Andrea Ihlebæk  Rom 205, Forskningsparken. Kl. 16.15 - 18  Introduksjonsforelesning. Gjennomgåelse av de mest sentrale teoretiske perspetivene.  Les Gauntlett (2002) kap 1-8 (tom 8).  
27.02.2007Liesbet van Zoonen  Rom 205, Forskningsparken. Kl. 10.15 - 12  Feminist Media Studies, 10 years later  Les van Zoonen (1994, 2002) 
28.02.2007Liesbet van Zoonen  Rom 205, Forskningsparken. Kl. 16.15 - 18  Gender readings of current advertising  Les van Zoonen (1994, 2002) 
01.03.2007Liesbet van Zoonen  Rom 205, Forskningsparke. Kl. 10.15 - 12  Gendered media use and taste  Les van Zoonen (1994, 2002) 
07.03.2007Karoline Andrea Ihlebæk  Rom 205, Forskningsparken. Kl 16.15 - 18  Medieproduksjon og stereotypiske kjønnsroller i mediene.  Les Allan (2004), Eide (2000), Byerly og Ross (2006), Meyrowitz (1985), Gauntlett (2002) kap 8 og 9, Beynon (2004), Eide og von der Lippe (2004). 
14.03.2007Karoline Andrea Ihlebæk  Rom 205, Forskningsparken. Kl. 16.15 - 18  Feministisk filmteori og kjønnsrepresentasjoner på internett  Les Chaudhuri (2006), Mulvey (1988), Faludi (1993), Meyrowitz (1985), Stone (1993), Stuedahl (1999), van Zoonen (2002). 
21.03.2007Karoline Andrea Ihlebæk  Rom 205, Forskningsparken. Kl. 16.15 - 18  Kjønnsrepresentasjoner på TV. En postfeministisk vending. Oppsummering.  Les Muhleisen (2003). 
Publisert 13. des. 2006 15:24 - Sist endret 12. feb. 2007 19:34