Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT2336 - Vår 2008

Seminarene fredag 23 vil også bli slått sammen. Studenter påmeldt 14.15 seminaret oppfordres til å møte på seminaret kl 10.15.

20. mai 2008 14:20

INFORMASJON OM EKSAMEN

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


  • Eksamensoppgaven legges ut på semestersiden klokken 10.00 på eksamensdagen.


  • "Trøsterunde" og gjennomgang av eksamensoppgave arrangeres i rom 205 mandag 26. mai kl 10.30. Dette vil vare opp til to timer, og ledes av Ragnhild Fjellro.


  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato.


  • For sene besvarelser tas ikke i mot- Ta høyde for at printere kan streike, t-baner kan være forsinket osv.


  • Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


  • besvarelsen skal leveres i TRE stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


  • Husk legitimasjon!


  • Forsiden skal inneholde: Kandidatn...
16. mai 2008 12:00

Seminar slås sammen

På grunn av dårlig oppmøte blir vi nødt til å slå sammen seminarene de to neste fredagene. Seminarene vil foregå fra 1015-12.

8. mai 2008 23:35