Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan (MEVIT2336 - Vår 2009)

Forelesninger, seminarer og oppgaver

Fredag 6. februar - 1215-1400 – rom 205
Forelesning: Ragnhild Fjellro. Medias konstruerte kjønn - om helter og heltinner i fjernsyn, spill og film. Introduksjon til kurset med fokus på pensum, teori og historiske linjer.

Fredag 13. februar 1215-1400 – rom 205
Forelesning erstattes av seminar den 23. april

Mandag 16. februar, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad. Introduksjon til seminarrekken, inndeling i grupper, etablering av kollokviegrupper, informasjon om temaer i semesteret, visning av filmklipp med påfølgende diskusjon.

Fredag 13. mars - 1215-1400 – rom 205
Forelesning: Gry Rustad. Hvorfor kan ikke pene jenter være feminister? - noen fordommer mot feministisk (film)teori
Relevant litteratur: Shohini Chaudhuri (2006); Laura Mulvey (1988) og Christina Lucia Stasia

Mandag 16. mars 1215-14, rom 205
Forelsning: Brian McNair, University of Strathclyde i Glasgow Pornography in the multiplex
Relevant litteratur: Knut Kolnar (2007); Wencke Mühleisen (2007); Michael Kimmel og Martin Barron (2004)

Fredag 20. mars - 1215-1400 – rom 205
Forelesning: Kjønn uten kropp – om gutter og jenter på nett. Foreleser: Ragnhild Fjellro. Relevant litteratur: Dagny Stuedahl (1999); Liesbet van Zoonen (2002); Al Cooper (2004)

Mandag 23. mars, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad om film. Eldre feministisk filmteori i dagens samfunn. Diskusjon og filmklipp.
Relevant pensum: Shohini Chaudhuri (2006); Laura Mulvey (1988)
Oppgave: Gjør rede for hovedpunktene i Laura Mulveys (1988) ”Visual pleasure and narrative cinema”

Fredag 27. mars, 1215-1400 – rom 205
Forelesning: TV-kjønn – kjønnskonstruksjoner i TV-drama, reality og talkshows. Foreleser: Ragnhild Fjellro
Relevant litteratur: Kristyn Gorton (2007); Wencke Mühleisen (2003)

Mandag 30. mars, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad om TV. Nyere feministisk teori.
Relevant litteratur: Kristyn Gorton (2007); Wencke Mühleisen (2003); Christina Lucia Stasia.
Oppgave: Gjør rede for hovedlinjene i postfeminismen

Fredag 3. april- 1215-1400 – rom 205
Forelesning: Pressens underrepresenterte – om «otherness» i journalistikken. Foreleser: Ragnhild Fjellro. Relevant litteratur: Fakhra Salimi (2003); Stuart Allan (2004); Tine Ustad Figenschou (2004); Elisabeth Eide og Berit von der Lippe (2004); Carol Byerly og Karen Ross (2006)

Fredag 17. april - 1215-1400 – rom 205
Forelesning: Maskuliniteter – mannlighetens ekspansjon i spill og film. Foreleser: Ragnhild Fjellro. Relevant litteratur: Tim Edwards (2006); Christina Lucia Stasia (2007); John Beynon (2004);

Mandag 20. april, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad om mannen. Konstruksjoner av maskulinitet i dagens medier med hovedvekt på film og TV.
Relevant litteratur: Tim Edwards (2006); Christina Lucia Stasia (2007); John Beynon (2004).
Oppgave: Gjør rede for hovedpunktene i John Beynon (2004) ”The Commercialization of Masculinities: From the ’new man’ to the ’new lad.”

Torsdag 23. april kl 0930-1500, Kick-off seminar: Nye former for intimiteter
Georg Sverdrups hus (UB), Aud 2, Blindern. INNLEDERE: Dosent Annelie Bränström Öhman, Umeå Universitet, lektor Rune Gade, Københavns Universitet, forsker Jan Wickman, Åbo Akademi, forsker Tone Hellesund, Rokkansenteret, UiB og førsteamanuensis Agnes Bolsø, Institutt for tverrfaglige kulturstudier NTNU. Mer info: http://www.stk.uio.no/formidling/seminarprogram.html

Dette seminaret markerer startskuddet for et større prosjekt om representasjoner og iscenesettelser av intimiteter, av personlige og nære relasjoner i offentligheten. Noen av hovedspørsmålene vil være: Hvilke implikasjoner har endrede diskurser og verdier vedrørende intimitet i den norsk/nordiske kulturelle offentligheten for samtidens forståelse av intimitet, seksualitet og kjønn? Og, hvordan endrer representasjoner om intimitet det offentlige landskapet vi til daglig beveger oss i.

Mandag 27. april, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad om spill, internett og mobiltelefonen. Konstruksjoner av kjønn i digitale medier. Pluss oppsummering av seminaret 23. april.
Relevant litteratur: Dagny Stuedahl (1999); Liesbet van Zoonen (2002); Lin Prøitz (2007); Cooper Al, Irene P. McLoughlin og Kevin M. Campbell (2004).
Oppgave: Er det forskjell i bruken av digitale medier i forhold til kjønn?

Mandag 4. mai, 1015-1200 og 1215-14, rom 208
Seminar: Gry Rustad om porno. Sjanger, kontekst og historie. Oppsummering av seminaret 23. april. Eksamensforberedelser.
Relevant litteratur: Knut Kolnar (2007); Wencke Mühleisen (2007); Michael Kimmel; Martin Barron (2004).
Oppgave: Gjør rede for hovedpunktene i pornodebatten.

Hjemmeeksamen 11- 14. mai

Med forbehold om endringer!

Vel møtt!