Dette emnet er nedlagt

Annonse om eksterne foredrag Nye …

Annonse om eksterne foredrag

Nye kjønn – andre krav IV: Etnisitet og (u)mulige subjektposisjoner for unge jenterTID: Tirsdag 13. april, kl. 13.15 - 15.30 STED: STK, Gaustadalléen 30 D, rom 420

INNLEDER: Mona Iren Hauge, NKVTS (Norsk kompetansesenter for vold og traumatisk stress). Mona Iren Hauge er psykolog. Hun disputerte i 2009 med avhandlingen Doing, being and becoming: Young people`s processes of subjectivation between categories of age. Avhandlingen bygger på på en kvalitativ undersøkelse av unge som ble fulgt over en periode på seks år. FAGLIG ANSVARLIGE: Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen, STK

Publisert 25. mars 2010 13:53 - Sist endret 26. mai 2010 11:35