Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

 Bøker og artikler

Chaudhuri, Shohini (2006) Feminist Film Theorists. Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed, London: Routledge 130 sider

Gauntlett, David (2002), Media, Gender and Identity. London: Routledge. Kap 1-9, 210 sider

Mühleisen, Wencke (2003): Kjønn og sex på TV: norske medier i postfeminismens tid. Oslo: Universitetsforlaget: kapittel 1-6 og kapittel 8, side 11-136, 192-215 150 sider

Salimi, Fakhra (2003) Minoritetskvinner og medier, temahefte nr. 3 fra MIRA-senteret: 8-42 34 sider

Zoonen, Liesbet van (1994): Feminist media studies. London: Sage: kapittel 2- 5 (side 11-86) 75 sider

 Tekster i kompendium

Stuedal, Dagny (1999): ”I am a barbie girl, in a barbie world?”, i Kristin Braa, Per Hetland og Gunnar Liestøl (red.) Nettsamfunn. Oslo: Tano Aschehoug. 205-218. 13 sider

Van Zoonen, Liesbet (2002): ”Gendering the Internet. Claims, Controversies and Cultures” i European Journal of Communication, Vol 17(1):5-23 18 sider

Mulvey, Laura: "Visual pleasure and narrative cinema." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 57-68. 11 sider

Mulvey, Laura: "Afterthoughts on 'Visual pleasure and narrative cinema' inspired by Duel in the Sun." i Penley, Constance(ed)(1988): Feminism and Film Theory. Routledge, New York. 69-79. 10 sider

Allan, Stuart (2004): “The gendered realities of journalism” in Allan, Stuart (2004), News Cultures. Second Edition, England: Open University Press: 119-142 23 sider

Eide, Elisabeth og Berit von der Lippe (2004): “Å lese medier med kjønnsbriller” i von der Lippe, Berit (red.)(2004): Medier, politikk og samfunn. Oslo: Cappelen: 263 – 295 34 sider

Byerly, Carol M. og Karen Ross (2006): “Woman and Production: Gender and the Political Economy of Media Industries” i Byerly, Carolyn M. og Karen Ross (2006) Woman and Media. A critical Introduction. UK: Blackwell Publishing: 75 – 95 20 sider

Beynon, John (2004): ”The Commercialization of Masculinities: From the ’new man’ to the ’new lad’” i Carter, Chyntia og Linda Steiner (eds.) (2004) Critical Readings: Media and Gender, Maidenhead: Open University Press: 198 – 217 19 sider

Stasia, Christina Lucia «’My Guns Are in the Fendi!’: The Postfeminist Female Action Hero» i Gillis, Stacy, Gillian Howie og Rebecca Munford Third Wave Feminism. A Critical Esploration Hampshire/New York:Palgrave Macmillan: kap 18, side 237-248 11 sider

Cooper Al, Irene P. McLoughlin og Kevin M. Campbell (2004) «Sexuality in Cyberspace. Update for the 21st Century» i Kimmel, Michael S og Rebecca F. Plante (red) Sexualities. Identities, Behaviors, and Society, New York/Oxford: Oxford University Press: kapittel 6.4, side 285-299 13 sider

Prøitz, Lin (2005) «Cute Boys or Game Boys? The Embodiment of Femininity and masculinity in Young Norwegian’s Text Message Love projects», appendix A i Prøitz, Lin (2007) The Mobile Phone Turn. A study of Gender, Sexuality and Subjectivity in Young People’s Mobile Phone Practices, doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, Humanistisk Fakultet. 21 sider Første gang publisert i Fibreculture Journal, 2005, nr 6 Mobility, New Social Intensities and the Coordination of Digital Network.

Prøitz, Lin (2007) (forthcoming) «A Play of Visibility. Performances of Gender and Sexuality in Young Women’s and Men’s Camphone Images». Appendix B i Prøitz, Lin (2007) The Mobile Phone Turn. A study of Gender, Sexuality and Subjectivity in Young People’s Mobile Phone Practices, doktoravhandling ved Universitetet i Oslo, Humanistisk Fakultet. 16 sider

Barron, Martin og Michael S. Kimmel (2004) «Sexual Violence in Three Pornographic Media. Towards a Sociological Explanation» i Kimmel, Michael S og Rebecca F. Plante (red) Sexualities. Identities, Behaviors, and Society, New York/Oxford: Oxford University Press: kapittel 8.1, side 343-353. 10 sider

Edwards, Tim (2006) «The spectacle of the male. Masculinity and the cinema» i Edwards, Tim Cultures of Masculinity, New York: Routledge, kapittel 7, 116-140 42 sider

Figenschou, Tina Ustad (2004) «Fra ofre til heltinner? Innvandrerkvinner i norske medier» i Jahr, Erika (red) Kjønn og journalistikk i mediene, Kristiansand:IJ-forlaget: side 33-52, 20 sider

Gill, Rosalind (2007) «News, Gender and Journalism» i Gender and the Media, Cambridge: Polity Press: kapittel 4, side 113-149 36 sider

Gorton, Kristyn (2004 [2007]) «(Un)fashionable Feminists. The Media and Ally McBeal» i Gillis, Stacy, Gillian Howie og Rebecca Munford Third Wave Feminism. A Critical Esploration Hampshire/New York:Palgrave Macmillan: kap 16, side 212-222 10 sider

Kolnar, Knut (2007) «Begjær i pornoland. Et essay om ubalanserte gleder» i Mühleisen, Wencke og Christel Sverre (red.) Meningen med sex, Oslo: Pax Forlag: side 40-51, 11 sider

Mühleisen, Wencke «Begjærets demokratisering eller lystens avvikling? Om seksualisering i kultur og medier» i Mühleisen, Wencke og Christel Sverre (red.) Meningen med sex, Oslo: Pax Forlag: side 52-61, 9 sider Rosenberg, Tiina (2006) «Kapitel 2 Queerteori» i Rosenberg, Tiina Queerfeminsitisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas: kapittel 2, side 63-115, 52 sider

Til sammen 998 sider

Publisert 20. okt. 2009 09:44 - Sist endret 22. des. 2009 15:02