Semesterside for MEVIT2532 - Vår 2008

EKSAMEN. 2 oppgaver skal besvares, ca like lange. Tilsamen omtrent 10 s.

19. mai 2008 12:09

INFORMASJON OM EKSAMEN

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


  • Eksamensoppgaven legges ut på semestersiden klokken 10.00 på eksamensdagen.


  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato.


  • For sene besvarelser tas ikke i mot- Ta høyde for at printere kan streike, t-baner kan være forsinket osv.


  • Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


  • besvarelsen skal leveres i TRE stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


  • Husk legitimasjon!


  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser.


  • Sensur fall...
16. mai 2008 16:04

FILMHISTORIE: Visningen av filmen "Diva" tidligere i vår måtte utgå. Det ligger en dvd versjon av filmen både på rom 205 og rom 208, Institutt for medier og kommunikasjon. Forslag til visningstider: Tirsdag 29.04. kl. 14,15 , rom 208 Onsdag 30.04. kl. 15.15. rom 205 Torsdag 08.05. kl. 14.15. rom 205. Dere må selv forestå visningen....

28. apr. 2008 16:08