Semesterside for MEVIT2532 - Vår 2012

Hjemmeeksamen 4. - 7. juni

Eksamensoppgaven publiseres på denne siden mandag 4. juni kl. 10.00.

Innlevering i Fronter innen kl. 14.00 torsdag 7. juni kl. 14.00

Det vil være mulig å stille spørsmål om oppgaveteksten til emneansvarlig mandag 4. juni kl. 11.00, rom 205.

Din besvarelsen skal sidenummereres og merkes med kandidatnummer. Filnavnet du laster opp skal være kandidatnummeret ditt (xxxxxx.pdf).

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Lykke til!

30. mai 2012 11:21

Antonioni seminar

Som et viktig legg i filmhistorieemnet kommer seminaret om Michelangelo Antonioni 12, 13, og 14. april.

Gjesteforelesning i MEVIT2532s undervisningstid torsdag 12.4 kl. 12.15, deretter fredag 13.4 kl. 18 og lørdag 14.4 kl.11.00

Program her

30. mars 2012 13:03

Informasjon om kvalifiseringsoppgaven: Minimum 6 sider, maks 10. Standard oppgaveoppsett ved IMK gjelder. Innlevering i Fronter innen 3. mai.

Oppgavetekst:

Enten:

Oppgave 1

Diskuter likheter og forskjeller mellom den tyske ekspresjonistiske filmen og sovjetisk montasjefilm med vekt på filmatiske grunnelementer / stil.

Eller:

Oppgave 2

Gjør en analyse av Tancred Ibsens film Den hemmelighetsfulle leiligheten med vekt på dramatisk oppbygging, stil og karakterutvikling.

Tancred Ibsens film Den hemmelighetsfulle leiligheten (Dvd) er tilgjengelig på undervisningsrom 205, 207 og 208. Sjekk med ekspedisjonen , IMK om når rommene er tilgjengelige.

Fredag 02.02 er rom 205 booket fra 10.00 – 12.00 og fra 12.00 – 14.00 Mandag 05.02 er rom 205 booket fra 10.00 – 12.00 og fra 12.00 – 14.00

1. mars 2012 12:49