Pensum/læringskrav

BØKER

Bordwell, David & Thompson, Kristin: Film History: An Introduction, 2009. New York: McGraw-Hill.

Braaten, Lars Thomas & Kulset, Stig & Solum, Ove: Introduksjon til film: Historie, teori og analyse, 2000. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ezra, Elisabeth (red): European Cinema, 2004. New York: Oxford University Press.

Hanche, Øivind, Gunnar Iversen og Nils Klevjer Aas: Bedre enn sitt rykte. Innføring i norsk films historie, 2. utgave, 2004. Oslo: Norsk filminstitutt.

+

KOMPENDIUM

I tillegg til kompendiet vil noen artikler bli lagt til ved semesterstart. De vil enten være tilgjengelig elektronisk eller som låneksemplarer som kan kopieres.

Publisert 3. okt. 2012 14:04 - Sist endret 12. des. 2012 09:44