Semesterside for MEVIT2532 - Vår 2015

18. - 21. mai

Eksamensoppgaven vil publiseres på denne siden mandag 18. mai kl. 10.00.

Elektronisk i innleveringsmappen på fronter innen fristen. Fronterrommet stenges kl. 14.00 torsdag 21. mai

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal du inkludere ditt kandidatnummer, emnekode og emnenavn, og semester.

Når du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker pdf. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.

Kandidatnummeret ditt finner du i studentweb omtrent en uke før eksamensoppgaven utdeles.

Ove Solum vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 18. mai mellom kl. 11.00 og 11.30 på rom 207 i våre lokaler i Forskningsparken.

Her finner du mer info om eksamen

Husk også at du må levere...

11. mai 2015 12:39

Hei

Det er mange av dere som har levert kvalifiseringsoppgave i MEVIT2532. Dere kan dermed oppleve å få beskjed om oppgaven er godkjent eller ikke på ulikt tidspunkt, ettersom oppgaver blir lest og vurdert fortløpende. Alle skal ha fått beskjed innen 30. april om oppgaven er godkjent eller ikke.

De som ikke får godkjent sin kvalifiseringsoppgave vil få e-post om dette (sendt til student e-post). Dere vil få en uke til å forbedre oppgaven på, med ny innleveringsfrist 11. mai.

For de det gjelder vil det opprettes en ny innleveringsmappe i fronter.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på: studiekonsulent@media.uio.no

Vennlig hilsen Institutt for medier og kommunikasjon

23. apr. 2015 08:57