Vurdering av kvalifiseringsoppgaver våren 2015

Hei

Det er mange av dere som har levert kvalifiseringsoppgave i MEVIT2532. Dere kan dermed oppleve å få beskjed om oppgaven er godkjent eller ikke på ulikt tidspunkt, ettersom oppgaver blir lest og vurdert fortløpende. Alle skal ha fått beskjed innen 30. april om oppgaven er godkjent eller ikke.

De som ikke får godkjent sin kvalifiseringsoppgave vil få e-post om dette (sendt til student e-post). Dere vil få en uke til å forbedre oppgaven på, med ny innleveringsfrist 11. mai.

For de det gjelder vil det opprettes en ny innleveringsmappe i fronter.

Ta kontakt om det er noe dere lurer på: studiekonsulent@media.uio.no

Vennlig hilsen Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 23. apr. 2015 08:57 - Sist endret 30. apr. 2015 13:05