Semesterside for MEVIT2600 - Vår 2016

Kjære studenter på MEVIT2600,

Eksamenslokalet er publisert på semestersiden for emnet, under Eksamen:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/imk/MEVIT2600/v16/eksamen/index.html

Det
er ikke satt av individuelle plasser, så det er bare å finne en ledig plass når dere møter opp.
Husk å møte minst 15 minutter før eksamen starter, og å ha med legitimasjon med bilde, som for eksempel bankkort eller førerkort.

Lykke til på eksamen!

19. mai 2016 11:35

På første forelesning og første seminargruppemøte informerer vi om opplegget for undervisningen på emnet samt gjennomføringen av kvalifiseringsoppgavene. Kvalifiseringsoppgavene vil bestå av (1) muntlig fremføring av et tema/en problemstilling, og (2) kommentering av andres fremføringer. En liste over oppgaver og når den enkelte skal fremføre og kommentere vil bli gitt på første seminargruppe, samt legges ut i Fronter. Kvalifiseringsoppgavene må være bestått for å få ta eksamen i emnet.

11. jan. 2016 14:21