Semesterside for MEVIT2600 - Vår 2017

Da er det klart. Eksamen i mevit2600 våren 2017 blir på penn og papir. Dvs. ikke digital eksamen denne gangen. For eventuelle praktiske spørsmål knyttet til eksamen kontakt studieadministrasjonen ved IMK ( studiekonsulent@media.uio.no)

Elisabeth :)

9. mars 2017 08:31

Velkommen til dere som skal ta mevit2600 - Mediepåvirkning våren 2017.

Husk å melde dere opp til emnet samt til en seminargruppe snarest mulig. Emnet inneholder en obligatorisk del som må gjennomføres for at man skal være kvalifisert til å gå opp til eksamen. Den obligatoriske delen gjennomføres som en del av seminarene. Det er derfor viktig å sette av tid både til forelesning og til seminar.

Beskjeder som gjelder dette emnet vil i hovedsak sendes på mail via Fronter.

Vi sees 25 januar! I mens kan du jo tenke på hvordan du opplever at mediene påvirker deg...(eller ikke)..

Elisabeth, emneansvarlig.

5. jan. 2017 11:53