Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT3110 - Vår 2008

INFORMASJON OM EKSAMEN

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.


  • Eksamensoppgaven legges ut på semestersiden klokken 10.00 på eksamensdagen.


  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato.


  • For sene besvarelser tas ikke i mot- Ta høyde for at printere kan streike, t-baner kan være forsinket osv.


  • Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.


  • besvarelsen skal leveres i TRE stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.


  • Husk legitimasjon!


  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.


  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser.


  • Sensur fall...
22. apr. 2008 18:33

Og da er siste forelesning også lagt ut som rtf.fil under lenken til venstre. Vi ses tirsdag morgen.

13. apr. 2008 23:10

Forelesning om postmodernisme, medier og populærkultur er nå lagt ut. Det vil bli brukt powerpoint under presentasjonen, men dere anbefales likevel å printe ut egen "outline". Vel møtt!

7. apr. 2008 15:39