Informasjon om eksamen Kandidatnummer publiseres …

Informasjon om eksamen

  • Kandidatnummer publiseres i studentweb ca. to uker før eksamen deles ut.

  • Eksamen deles ut i IMKs ekspedisjon klokken 10.00 på eksamendagen. Oppgaven legges også ut på semestersiden ca. 10.00.

  • Eksamen leveres i IMKs ekspedisjon mellom 12.00 og 14.00 på den gitte dato. For sene besvarelser tas ikke i mot. Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering.

  • besvarelsen skal leveres i to stiftede eksemplarer. Husk å sette inn sidetall.

  • Husk legitimasjon!

  • Forsiden skal inneholde: Kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.

  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser. Linjeavstand: 1,5. Bruk punktstørrelse 12 eller 13.

  • Sensur faller normalt tre uker etter innleveringsdato. Eksamensresultatene henges opp på glasstavlen i 4. etasje ved IMK og vil ligge i studentweb samme dag.

Publisert 14. des. 2007 10:39 - Sist endret 14. des. 2007 10:39