Forelesningsdatoer og tentativ undervisningsplan

Forelesningsplan 3510 og 4510 Medieestetikk høsten 2013

1) 23.august: introduksjonForberedelse: Hausken 2009, ”Introduksjon”, Medieestetikk (Spartacus), og Hausken 2013, ”Introduction”, Thinking Media Aesthetics (Peter Lang), og Mitchell, W. J. T. og Mark B. N. Hansen 2010, “Introduction” i Critical Terms for Media Studies. (University of Chicago Press)

Ikke forelesning 30.august

2) 6.september: Perspektiver og framgangsmåterForberedelse: Hausken 2009, kap.5, om værmeldingen eller medieestetikk som tilnærmingsmåte.

3) 13.september: Mediebegreper

Forberedelse: ”Key issues in Intermediality in theatre and performance”, s.11-25 i Chapple and Kattenbelt, og Mitchell, W.J.T. (2008) “Adressing Media" (i kompendiet).

4) 20.september: Form, materialitet, situasjon

Forberedelse: Wasson, Haidee (2007) “The Networked Screen: Moving Images, Materiality, and the Aesthetics of Size” og Weber, Samuel (1996) “Television: Set and Screen” (begge i kompendiet)

5) 27.september: teknologi og minneErnst, Wolfgang (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press.

Ikke forelesning 4.oktober (høstferie)

6) 11.oktober: estetikk, teknologi og samfunnsansvar?

7) 18.oktober: oppsummering og perspektivering

Publisert 4. juli 2013 22:09