Hjemmeeksamen 11. - 14. november

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 11. november kl. 10.00.

Innlevering i Fronter innen kl. 14:00 torsdag 14. november. Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres i IMKs ekspedisjon innen fristen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 11. kl. 10:30 rom 208 i IMKs lokaler.

 

Lykke til!

Publisert 7. nov. 2013 10:59 - Sist endret 13. nov. 2013 17:24