Pensum MEVIT 3510 Medieestetikk

Hei, jeg har forsøkt å laste opp pensum på semestersidene, men det later til å være noe formelt/teknisk i veien som jeg håper vi raskt får fikset.

En del artikler er samlet i et kompendium som skal være tilgjengelig på Akademika ved semesterstart, om ikke før. Ellers er følgende bøker på pensum:

Chapple, F. & Kattenbelt, C. (ed.): Intermediality in Theatre and Performance, 2006. Amsterdam- New York: Rodopi. 266 s.

Ernst, Wolfgang (2013) Digital Memory and the Archive, University of Minnesota Press. 250s.

Hausken, Liv: Medieestetikk. Studier i estetisk medieanalyse, 2009. 120s.

Light, Andrew and Smith, J.M. (eds.) (2005) The Aesthetics of Everyday Life, New York: Colombia University Press, s.ix-131, 136s.

 

Verkpensum

I tillegg til ordinært pensum skal det legges opp et verkpensum, dvs. et analysemateriale som studentene skal gjøre seg kjent med, som det skal arbeides med på seminarene, og som vil kunne inngå som analysemateriale til eksamen.

1. et portrett, selvvalgt medium

2. en værmelding, selvvalgt medium

3. en animert film eller fjernsynsepisode

4. et vitenskapelig bilde

5. en fiksjonsfilm, kort eller lang, for kino eller fjernsyn

Alt materialet må kunne leveres i to (2) eksemplarer til eksamen.

mvh Liv Hausken

Publisert 4. juli 2013 18:19 - Sist endret 4. juli 2013 19:38