Semesterside for MEVIT3510 - Høst 2013

Alt du må og trenger å vite for å skrive en akademisk tekst. KLIKK HER: http://www.hf.uio.no/imk/forskning/forskningsomrader/media-aesthetics/Akademisk%20skriving%20-%20hefte-HF.pdf

10. nov. 2013 18:08

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 11. november kl. 10.00.

Innlevering i Fronter innen kl. 14:00 torsdag 14. november. Husk også å levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Viktig informasjon om eksamen ved IMK

Analyseobjekt som brukes i besvarelsen bør inkluderes i oppgaveteksten så langt det er mulig (skjermdump etc.). Evt fysiske objekter (dvd, papirkopi o.a.) kan leveres i IMKs ekspedisjon innen fristen. Husk å merke dette materialet med kandidatnummer.

Faglærer / seminarleder vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 11. kl. 10:30 rom 208 i IMKs lokaler.

 

Lykke til!

7. nov. 2013 10:59