Semesterside for MEVIT3510 - Høst 2015

Hjemmeeksamen 07.-10. desember

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 07. desember kl. 10.00.

Innlevering foregår i Fronter innen kl. 14.00 torsdag 10. desember.

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal du inkludere ditt kandidatnummer (IKKE navn), emnekode og emnenavn, og semester.

Når du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker pdf. eller word. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.

Kandidatnummeret ditt finner du i studentweb omtrent en uke før eksamensoppgaven publiseres.

Husk å legge ved liste over godkjent, konkretisert verkpensum, slik at sensor blir informert om utvalget.

Du trenger ikke levere obligatorisk fuskeerklæring, men det forventes at du har gjort deg kjent med UiOs regler vedr. fusk.

Faglærer / seminarle...

26. nov. 2015 08:38