Semesterside for MEVIT3510 - Høst 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Hjemmeeksamen 21.-24. november.

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 21. november kl. 11.00.

Innlevering foregår i Fronter innen kl. 11.00 torsdag 24. november.

På forsiden av eksamensbesvarelsen skal du inkludere ditt kandidatnummer (IKKE navn), emnekode og emnenavn, og semester.

Når du laster opp besvarelsen i fronter må du passe på at formatet er leselig. Vi anbefaler at du bruker pdf. eller word. Filen skal kalles for kandidatnummeret ditt, slik xxxxxx.pdf eller xxxxxxx.doc.

Kandidatnummeret ditt finner du i studentweb omtrent en uke før eksamensoppgaven publiseres.

Husk å legge ved liste over godkjent, konkretisert verkpensum, slik at sensor blir informert om utvalget.

Du tr...

15. nov. 2016 13:08

Husk at verkpensum må godkjennes av underviser senest 14. november.

Hvis du ikke har mulighet for å delta på siste seminar torsdag 10. november så send en epost til anders.lysne@media.uio med en liste over de fem analyseobjektene du har valgt som verkpensum. 

7. nov. 2016 23:40

Til uka begynner undervisningen i Medieestetikk. Velkommen!

Husk å holde av kvelden 19. september fra 19.00. Da vil Julie Andem og jeg ha en samtaleforelesning og -visning av SKAM på Cinemateket i Dronningens gate 16.

Her vil særlig tv-estetikkboka på pensum være aktuell.

Mvh

Jon Inge Faldalen

19. aug. 2016 18:03