Semesterside for MEVIT3810 - Vår 2006

INNLEVERING Prosjektoppgavene skal leveres inn i to eksemplarer mellom 12.00 og 14.00 i IMKs resepsjon.

23. mai 2006 16:57

Innlevering 29.05. Presentasjon av prosjektene (ca 15 min.) : kl. 14.15. Rom 207 Siste mulige veiledning tirsd. 23.05. (må avtales)

Siste runde: 16.05 kl. 14.00 Produksjon / komparativ undersøkelse 18.05. kl 13.00. Den digitale utfordr. / distribusjon 18.05. kl. 14.00. Produksjonsystem og billettstøtte 19.05. kl. 14.00. Filminstitusjonen 1940.

Innlevering av oppgaven: 29.05. Sjekk tidspunkt. Presentasjon av resultatene: 29.05. kl. 14.00. Rom 207.

Gruppeveiledning:

Torsdag 27.04. kl. 13.15: Prosjekt 1: Den norske film- og kinoinstitusjonen 1940 (Filmhistoriegruppen) Torsdag 27.04. kl. 14.15: Prosjekt 2: Filmproduksjonssystemet / billettstøtten

Fredag 29.04. kl. 13.15: Prosjekt 3: Den digitale utfordringen Fredag 29.94. kl. 14.15: Prosjekt 4: Filmproduksjonssystemet i et komparativt perspektiv

Sted: Ove Solums kontor

Neste møte: 30.03. kl. 10.15. Presentasjon av prosjektene og diskusjon rundt mulige metodiske og te...

17. feb. 2006 14:38

UKE 8: ingen undervisning.

UKE 9: gruppevis veiledning mand./tirsd./onsd. Etter avtale: e.post: ove.solum@media.uio.no

UKE 10:prosjektarbeid

UKE 11: Statusrapport: Torsdag kl. 10.15. Rom 205.

NB: Evensmos bok kan være vanskelig å få tak i. Alternativ: Øyvind Hanche m.fl. "Bedre enn sitt rykte"

Tema for gruppeprosjektet våren 2006 er "Den norske filminstitusjonen"

Prosjektet skal undersøke ulike sider ved den norske filminstitusjonen fra produksjon til visning av film. Hvordan er institusjonen organisert? Hva utgjør de ulike delene av institusjonen og hvordan er relasjonen mellom delinstitusjonene. Man kan også tenke seg begrensede historiske studier. Et institusjonsanalytisk perspektiv danner en felles referanseramme for de forskjellige gruppenes arbeider.

28. nov. 2005 14:45