Litteratur:

• Trine Østlyngen/Turid Øvrebø (1998): Journalistikk. Metode og fag Oslo: Ad Notam, Gyldendal

• Svein Brurås (2006): Etikk for journalister. Bergen: Fagbokforlaget

• Sigurd Allern (2001): Nyhetsverdier (kap. 5,6,8 og 10). Kristiansand: IJ-forlaget

• Terje Hillesund (1994): Står det noe nytt? Innføring i analyse av aviser og nyheter. IJ. Kap. 2 og kap. 4

• Norsk Presseforbund: Vær Varsom-plakaten