Retningslinjer for trykk av magasiner …

Retningslinjer for trykk av magasiner

Dere skal trykke opp 20 eksemplarer, hvorav 5 skal leveres inn som del av eksamensbesvarelsen.

Om trykkeriet og faktura: Budsjettet for hver enkelt redaksjon er på 2-3000 kr. På fakturaen fra trykkeriet må følgende info inkluderes: Undervisning ifm MEVIT3810, emneansvarlige: Sigurd Allern/Ragnhild Fjellro og IMKs stedkode: 140900.

Som mottaker av fakturaen skal det stå: Universitetet i Oslo, Regnskapsseksjonen, Sentralt Fakt.mottak, P.b. 1074 - BLINDERN, 0316 Oslo.

Spørsmål? Ta kontakt med Ragnhild Fjellro

Publisert 29. apr. 2008 16:10 - Sist endret 9. mai 2008 15:03