Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for medier og kommunikasjon

Besøksadresse: 
Gaustadalleen 21

Ekspedisjonstid: 
12.00 - 15.30

Postadresse: 
Postboks 1093 Blindern
N- 0316 Oslo

Telefon: 22 85 04 00
Faks: 22 85 04 01
E-post: 
Web: http://www.media.uio.no/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Sigurd Allern   (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig journalistikk
Ragnhild Fjellro  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig journalistikk
Helge Rønning  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig estetikk
Ove Solum  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig estetikk
Birgit Hertzberg Kaare  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig medievitenskap
Audun Beyer  (kontaktinformasjon) Etter avtale  Fagansvarlig praksisplass
Studiekonsulent  Etter avtale  studiekonsulent@media.uio.no, 22850409 / 22850440
Publisert 22. okt. 2007 16:08 - Sist endret 1. nov. 2008 19:15