Medieestetikk V08 - Filmregissøren Ingmar Bergman

Tema for estetikkgruppa våren 2008 er filmregissøren Ingmar Bergman.

Emnet setter fokus på en sentral regissør som har gjort seg bemerket i filmhistorien. Emnet vil legge vekt på å se på karakteristiske tematiske og estetiske forhold ved regissørens filmproduksjoner knyttet til den aktuelle historiske og institusjonelle konteksten produksjonene inngår i. Et utvalg filmer danner referansepunktene.  Kurset vil behandle ulike teorier som er relevante for å forstå en bestemt regissørs verk. Særlig vekt vil bli lagt på auteurteori og genreteori. Kurset vil videre være kosentrert rundt arbeid med ulike filmanalytiske tilnærmingsmåter.

Emnet gir en oversikt sentrale trekk ved regissørens filmproduksjoner og dennes filmhistoriske konteksten. Studentene får trening i filmanalyse og får samtidig trening i muntlig formidling av kunnskapsstoffet i seminarene.

Studentene setter sammen et pensum med utgangspunkt i følgende forslag:


Kompendium:
 
Andrew Sarris: ”Notes on the Auteur Theory in 1962” (4 s.) i Gerald Mast m.fl. 1992: Film Theory and Criticism, Oxford Univ. Press, Oxford.
 
Peter Wollen: ”The Auteur Theory” (42 s.) i Peter Wollen 1972 (1969): Signs and Meaning on the Cinema, Indiana Univ. Press, Bloomington.
 
Helen Stoddard: Auteurism and film authorship (22 s.) i Joanne Hollows og Mark Jancovich 1995: Apptoaches to popular film, Manchester Univ. Press, Manchester.
 
James Naremore: ”Autorship” ( 16 s) i Toby Miller og Robert Stam 1999: A Companion to Film Theory, Blackwell Publishing, Malden.
 
Dudley Andrew: ”The Unauthorized Auteur Today” (10 s.) i Robert Stam og Toby Miller 2000: Film and Theory, An Anthology, Blackwell Publishing, Malden.
 
 
 
Bøker
 
Egil Törnquist 1995: Between Stage and Screen, Ingmar Bergman Directs. Amsterdam Univ. Press.
 
Leif Zern 1993: Se Bergman (204 s), Norstedt, Stockholm.
 
Maaret Koskinen 2001: Alting föreställer, ingenting är: filmen och teatern – en tvärestetisk studie, (237 s) Nora: Nya Doxa.
 
Maaret Koskinen (red.) 2007: Ingmar Bergman revisited: cinema performance and the arts, Wallflower Press.