Produsenter og brukere - Mediekultur blant barn og unge

Tema for vårens gruppeprosjekter i medievitenskap er barn og unges mediekultur. Det er aktiv bruk som står i sentrum – barn og unge som produsenter og brukere av ulike medier, men med hovedvekt på internett.

For den generelle delen av kurset vil det bli forelest over følgende 3 bøker som anbefales lagt opp av alle:

Tingstad, Vebjørg 2006: Barndom under lupen. Å vokse opp i en forandrelig mediekultur. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 192 s.

Tønnesen, Elise Seip 2007: Generasjon.com. Mediekultur blant barn og unge. Oslo: U-forlaget. 186 s.

Buckingham, D. and Willett, R. (eds.) 2006: Digital Generations. Children, Young People, and New Media.  London: Lawrence Erlbaum Associates. 337s.

Det er mange ulike typer oppgaver som kan skrives på dette emnet. Det kan handle om barn og unges bruk av dataspill, ulike brukergenererte sider på internett, om kommunikasjonsteknologier som mobiltelefoni o.s.v. Empiri kan for eksempel være ulike former for blogging, nettsamfunn, videobruk m.m., men også aviser/blader som ungdom produserer selv. Ulike teoretiske innfallsvinkler kan brukes, men felles aspekter slik som sosiale relasjoner, identitet og selvpresentasjon være sentrale.