Semesterside for MEVIT3810 - Vår 2016

Innleveringsfrist fredag 10. juni kl. 14:00

Elektronisk innlevering i Fronter innen fredag 10. juni kl. 14:00.
Innleveringsmappen ligger i fellesrommet for MEVIT3810, og heter "Innlevering gruppe 2 - Design i mobile medier".

Dere trenger ikke lenger levere obligatorisk fuskeerklæring.
Besvarelsen skal kun leveres i Fronter, ikke ved personlig oppmøte.

På forsiden skal du skrive oppgavens tittel, kandidatnummer, emnekode, emnenavn, og semester.

Når dere laster opp besvarelsen i Fronter må dere passe på at filen er leselig. Du må levere enten som Word-fil (.docx) eller PDF (.pdf). Vi anbefaler at du bruker PDF.

Dersom du har noen spørsmål om innleveringen, kan du ta kontakt med studiekonsulent@media.uio.no .

Informasjon om eksamen og innlevering 

Lykke til!

9. juni 2016 10:05

Innleveringsfrist tirsdag 24. mai

Elektronisk innlevering i Fronter innen tirsdag 24. mai kl. 14:00.
Innleveringsmappen heter "Eksamensinnlevering", og ligger i grupperommet til Gruppeprosjekt 1.

Dere trenger ikke lenger levere obligatorisk fuskeerklæring.
Før dere leverer er det viktig at dere har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

På forsiden skal du skrive oppgavens tittel, kandidatnummer for alle i gruppen (som dere finner i Studentweb), emnekode, emnenavn, og semester.

Når dere laster opp besvarelsen i Fronter må dere passe på at filen er leselig....

18. mai 2016 16:35

Kjære studenter på gruppeprosjekt 1: Journalistikk,

Det blir ny forelesning onsdag 9. mars, kl. 10:15-12:00 i rom 205 i Forskningsparken.

Forelesningen vil erstatte den som bortfalt pga. sykdom i forrige uke.

Med vennlig hilsen

Ingeborg Fauske Ekdahl
Studiekonsulent
Institutt for medier og kommunikasjon

7. mars 2016 09:14