Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

24. mai

Eksamensordning

Gruppeoppgave.

Innleveringsfrist: 7. juni kl. 11:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Obligatorisk aktivitet

Kunngjøring av eksamensresultater: 28. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2021 00:34