Pensum/læringskrav

Prosjekt 1: Skjermkulturer - film, serie, spill

Monteiro, Stephen (ed.): The Screen Media Reader (2017). London: Bloomsbury. 488 s.

I tillegg vil studentene på hvert prosjekt måtte finne egenvalgt pensum utover dette til bruk i gruppeoppgaven.


Prosjekt 2: Design i mobile medier

All litteratur for dette prosjektet vil være tilgjengelig utenfor bokhandel og kompendier. I praksis er pensum litteraturlista i studentenes individuelle papers og det varierer derfor fra kandidat til kandidat.

Publisert 3. nov. 2017 12:05 - Sist endret 3. nov. 2017 12:05