Gruppeprosjekt 2: Design i mobile medier

I 2018–versjon av emnet inviteres studentene til å delta i et pågående forskningsprosjekt om design av innovative app'er for mobile medier.

Ved IMK forskes det på genreutvikling og simulering i lokasjonsbaserte medier, se www.sitsim.no. I løpet av emnet vil studentene få innføring i praktisk design og utviklingsarbeid, opplæring i 3D–modellering og solid innsyn i apputvikling og en rekke sider ved eksperimentell og designorientert medieforskning. Utviklingen gjøres på iOS–plattformen (iPhone & iPad). I utforsker bl. a. nye retoriske grep og narrative teknikker for bruk i lokasjonsbaserte medier.

Emnet har tre deler:

  1. Innføring i tema, prosjektmål og verktøy basert på forelesninger og korte intensivkurs (januar, februar og mars)
  2. praktisk produksjon av applikasjonen med design, utvikling og intern testing, samt utprøving og evaluering med en utvalgt målgruppe på stedet "on location" (mars, april og/eller mai)
  3. rapportering i form av en kort felles grupperapport om prosjektets forløp samt en individuell oppgave (‘Paper’) på 10 sider om mediefaglige aspekter ved den ferdige applikasjonen (mai og juni).

 

Ved tidligere gjennomføringer har vi arbeidet med ulike tema og steder:

  • Antikkens Phalasarna på Kreta,
  • Forum og Via Appia i Roma,
  • D-Dagen på Omaha Beach i Normandie,
  • Panathenaia–prosesjonen på Acropolis i Athen.

I vårsemesteret 2018 er planen å rekonstruere deler av den barokke gamlebyen i Narva (Estland), som ble totalt ødelagt etter bombing under 2. verdenskrig.

Emnet er begrenset til 10 deltakere.

 

Vi ser frem til et innholdsrikt og spennende semester.

Publisert 1. nov. 2017 13:00 - Sist endret 1. nov. 2017 13:00