Semesterside for MEVIT3810 - Vår 2019

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Innlevering: Fredag 14. juni kl. 11.00

Besvarelsen din skal leveres i Inspera, senest fredag 14.juni innen kl. 11:00. Inspera stenger presis, så i praksis vil siste mulighet til å laste opp oppgaven være kl. 10:59. Vi anbefaler derfor at man setter av tid til å levere oppgaven i god tid før fristen.

Under følger formelle krav og informasjon om innlevering for hvert prosjekt. Les nøye på ditt eget prosjekt, og vær sikker på at du følger det som står på ditt prosjekt.

 

Gruppeprosjekt 1: Dataspill: Estetikk, kultur og industri

 

Praktisk angående innlevering:

Selv om eksamen er et gruppeprosjekt, må hvert enkelt gruppemedlem levere inn oppgaven i Inspera for å ha levert eksamen. Dere vil få samlet karakt...

7. juni 2019 15:22