Gruppeprosjekt 2: Design i mobile medier

I 2020–versjon av emnet inviteres studentene til å delta i et pågående forskningsprosjekt om design av innovative app'er for mobile medier.

Ved IMK forskes det på genreutvikling og simulering i lokasjonsbaserte medier, se www.sitsim.no. I løpet av emnet vil studentene få innføring i praktisk design og utviklingsarbeid, opplæring i 3D–modellering og solid innsyn i apputvikling og en rekke sider ved eksperimentell og designorientert medieforskning. Utviklingen gjøres på iOS–plattformen (iPhone & iPad). I utforsker bl. a. nye retoriske grep og narrative teknikker for bruk i lokasjonsbaserte medier.

 

Emnet har tre deler:

 

1.            Innledende forelesninger + 3-dagers intensivkurs i 3D-modellering (januar-mars)

2.            Produksjonsperiode – utvikling av app, inklusive testing 'on location. Ukene med intensivt arbeid finner sted i mars–april.

3.            Rapportering i form av en kort felles grupperapport om prosjektets forløp samt en oppgave (‘Paper’) på 10 sider om mediefaglige aspekter ved den ferdige applikasjonen (mai og juni). Det åpnes for at studentene kan skrive oppgaven ("Paper") to og to sammen. Omfanget økes til 15 sider, og studentene må levere en kort redegjørelse for arbeidsfordeling ifm "paper".

 

Ved tidligere gjennomføringer har vi arbeidet med ulike tema og steder:

 

*             Den barokke gamlebyen i Narva (Estland)

*             Antikkens Phalasarna på Kreta,

*             Skipshaugen på Gokstad i Sandefjord,

*             Forum og Via Appia i Roma,

*             D-Dagen på Omaha Beach i Normandie,

*             Panathenaia–prosesjonen på Acropolis i Athen,

*             Calmecac–museet i Mexico City.

 

Planlagt tema og sted for gjennomføringen våren 2020 er middelalderbyen Vágar i Lofoten.

 

Undervisningstider

De innledende forelesningene vil ta plass i rom 202 i IMKslokaler, og vil være torsdager 12.15-16.00. Nærmere informasjon med detaljert timeplan kommer senere.

 

I produksjonsperioden er det påberegnet intensivt arbeid som ikke følger normerte undervisningstider. Mer informasjon om dette kommer senere.

 

Kontaktinformasjon

 

Har du spørsmål om årets gjennomføring, kan du ta kontakt med emneansvarlig Gunnar Liestøl. <https://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/gunnarl/>

 

Emnet er begrenset til 10 deltakere.

 

Vi ser frem til et innholdsrikt og spennende semester.

Publisert 25. nov. 2019 10:18 - Sist endret 25. nov. 2019 10:18