Semesterside for MEVIT3810 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Gruppeprosjekt 1: Digitale identiteter

Praktisk angående innlevering:

Selv om eksamen er et gruppeprosjekt, må hvert enkelt gruppemedlem levere inn oppgaven i Inspera for å ha levert eksamen. Dere vil få samlet karakter på eksamen. 

Formelle krav:

  • Besvarelsen skal være på 50 normalsider.
  • En side regnes som rundt  2300 tegn (uten mellomrom).
  • Bruk 12 pkt Times New Roman med 1,5 linjeavstand og normaloppsett for marger i Word (2,5cm på alle sider).
  • Forside, bibliografi/litteraturliste og eventuelle vedlegg regnes ikke med i sidetallet.
  • Du må bruke en sitat- og referansestil (for eksempel MLA, Chicago eller APA) gjennom hele besvarelsen, og i litteraturlisten til slutt. 
  • Filen du laster opp i Inspera må være i PDF-format (.pdf). Du vil ikke kunne laste opp filer som er i andre format enn dette. Du må selv passe på at filen lar seg åpne før du laster den...
9. juni 2020 13:22

Grunnet forsinket ekskursjon pga koronasituasjonen, blir innleveringsfristen for gruppe 2 utsatt til 18. juni klokka 11. 

29. mai 2020 08:46