Semesterside for MEVIT3811 - Vår 2016

Innleveringsfrist tirsdag 24. mai

Elektronisk innlevering i Fronter innen tirsdag 24. mai kl. 14:00.
Innleveringsmappen heter "Innlevering prosjektrapport", og ligger i fellesrommet for emnet i Fronter.

Før du leverer er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

På forsiden skal du skrive oppgavens tittel, kandidatnummer (som du finner i Studentweb), emnekode, emnenavn, og semester.

Når dere laster opp besvarelsen i Fronter må dere pa...

18. mai 2016 16:39