Semesterside for MEVIT3811 - Vår 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Innleveringsfrist: torsdag 31. mai innen kl. 11:00.

Innleveringen i Inspera er åpen mellom torsdag 24. mai kl. 00:01 og torsdag 31. mai kl. 11:00.
Inspera stenger automatisk og på sekundet, så i praksis må du ha lastet opp filen din senest kl. 10:59. 

Forsiden på besvarelsen skal inneholde kandidatnummeret ditt, emnekode og emnetittel, semester og årstall, og egenvalgt oppgavetittel. 

Besvarelsen skal være på 10 fullskrevne sider. En side regnes som rundt  2300 tegn (uten mellomrom). Bruk 12 pkt Times New Roman med 1,5 linjeavstand og normaloppsett for marger i Word (2,5cm på alle sider).

Forside, bibliografi/litteraturliste og eventuelle vedlegg regnes ikke m...

23. mai 2018 15:32

 Jeg er syk i dag og må avlyse timen. Obs: sett på varsling på Teams. Når jeg er frisk vil jeg legge ut info og noe å jobbe med for dere før Karrieredagen. 

Sees neste uke!

Arnt

22. jan. 2018 07:55