Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT4113 - Vår 2011

Eksamen

Eksamensoppgave publiseres på denne siden mandag 2.5 kl. 10.00

Innlevering i Fronter (fronter.uio.no) torsdag 5.5. innen kl. 14:00.

Filnavnet på besvarelsen din skal være kandidatnummeret ditt (xxxxxx.pdf). Kandidatnummeret finenr du i Studentweb. Husk også å laste opp obligatorisk erklæring vedrørende fusk i mappe spesifisert for dette.

Nyttig info om eksamen ved IMK

Trøsterunde

Professor Knut Lundby vil svare på spørsmål om oppgaveteksten pr. epost på utleveringsdagen. E-poster sendt før kl.12 vil bli besvart i løpet av dagen 2.5.

Lykke til!

26. apr. 2011 15:46

Endring i undervisningsplanen

Seminaret med eksamenstrim 7. april utgår. I stedet gis noe av dette i Knut Lundbys siste forelesning 4. april, og i siste halvtime av ekstraforelesningen 11. april. Da kommer professor Charles Ess for å snakke om "Religion 2.0. Religious authority and community in the age of web 2.0."

Revidert undervisningsplan er nå lagt ut under 'Detaljert undervisningsplan'

28. mars 2011 13:13

Kvalifiseringsoppgaven

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten få godkjent en 3-4 siders besvarelse der studenter i medievitenskap skriver om Botvar & Schmidt sin bok om "Religion i dagens Norge" og studenter i religionsstudier skriver om Ytrebergs bok "Hva er medievitenskap". Studenten skal redegjøre for hva han eller hun fra sitt faglige perspektiv ser at det andre perspektivet kan bidra til i studiet av medier og religion. Kvalifiseringsoppgaven leveres i Fronter innen 11. mars. Den bedømmes godkjent/ikke godkjent.

18. feb. 2011 14:00