Dette emnet er nedlagt

Eksamen

Eksamensoppgaven til hjemmeeksamen publiseres på denne siden mandag 31.mars kl 10:00.

Innlevering i Fronter innen torsdag 3.april kl 14:00 i innleveringsmappe for hjemmeeksamen.

Filnavnet skal være kandidatnummeret ditt, som du finner i studentweb.

Husk også å laste opp utfylt obligatorisk erklæring vedr. fusk i egen mappe i Fronter.

Besvarelsen skal merkes med emnekode, semester og kandidatnummer.

Nyttig info om eksamen

Lykke til!

Publisert 27. mars 2014 10:32