Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT4113 - Vår 2014

Eksamensoppgaven til hjemmeeksamen publiseres på denne siden mandag 31.mars kl 10:00.

Innlevering i Fronter innen torsdag 3.april kl 14:00 i innleveringsmappe for hjemmeeksamen.

Filnavnet skal være kandidatnummeret ditt, som du finner i studentweb.

Husk også å laste opp utfylt obligatorisk erklæring vedr. fusk i egen mappe i Fronter.

Besvarelsen skal merkes med emnekode, semester og kandidatnummer.

Nyttig info om eksamen

Lykke til!

27. mars 2014 10:32

Alle beskjeder i dette emnet legges i emnerommet på fronter.uio.no. Der legges også pdf-versjoner av lysark fra undervisningen.

29. jan. 2014 15:04

For studenter som ikke er kjent i IMKs lokaler i Forskningsparken: 

til hovedresepsjonen i Forskningsparken. Rom 208 er etter gammel nummerering. Du skal én etasje ned fra hovedinngangen, gjennom kantinen og inn i hus C på dette som nå er plan 0. Seminarrommet ligger inn til høyre mot enden av gangen når du kommer fra kantinen. Dette er i IMKs studentareal. Mellom kl. 12 og 15 kan du stikke opp til Kristin i IMKs resepsjon i plan 2 og få kodet kortet ditt for direkte inngang til hus C, om du ønsker. Vel møtt!

23. jan. 2014 14:06

Faglærere