Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MEVIT4113 - Vår 2017

3.-6. april

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 3. april kl. 11:00.
Elektronisk innlevering i Fronter innen torsdag 6. april kl. 11:00.

Før du begynner å skrive, er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn, og semester.

Nå du laster opp besvarelsen i Fronter må du passe på at formatet er leselig. Du må levere enten som Word-fil (.docx) eller PDF (.pdf). Vi anbefal...

28. mars 2017 13:58

For dere som ikke er mediestudenter og kjent i bygget: Undervisningen i MEVIT4113 finner sted i seminarrom 230 i studentlokalene til Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) i Forskningsparken. Når du går inn hovedinngangen skal du ned en etasje (til plan 0) og bort til bygg C. Der finner du IMKs studentarealer til høyre ved enden av glassgangen fra kantinen. Seminarrom 230 er til høyre i studentarealene.

18. jan. 2017 14:21

Her kan du hente pdf-er med oversikter over planen for emnet og samlet pensum

Pensumartiklene er lagt ut i emnets rom på Fronter.

18. jan. 2017 14:16