Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 28. mars 2017 13:58

3.-6. april

Oppgaveteksten publiseres på semestersiden mandag 3. april kl. 11:00.
Elektronisk innlevering i Fronter innen torsdag 6. april kl. 11:00.

Før du begynner å skrive, er det viktig at du har lest og forstått UiOs informasjon om fusk og bruk av kilder og referanser. Les igjennom dette allerede nå.

Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer (som du finner i studentweb), emnekode, emnenavn, og semester.

Nå du laster opp besvarelsen i Fronter må du passe på at formatet er leselig. Du må levere enten som Word-fil (.docx) eller PDF (.pdf). Vi anbefal...

Publisert 18. jan. 2017 14:21

For dere som ikke er mediestudenter og kjent i bygget: Undervisningen i MEVIT4113 finner sted i seminarrom 230 i studentlokalene til Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) i Forskningsparken. Når du går inn hovedinngangen skal du ned en etasje (til plan 0) og bort til bygg C. Der finner du IMKs studentarealer til høyre ved enden av glassgangen fra kantinen. Seminarrom 230 er til høyre i studentarealene.

Publisert 18. jan. 2017 14:16

Her kan du hente pdf-er med oversikter over planen for emnet og samlet pensum

Pensumartiklene er lagt ut i emnets rom på Fronter.

Publisert 18. jan. 2017 14:10

Som det framgår av emnebeskrivelsen må en kvalifiseringsoppgave være bestått for å gå opp til eksamen. Dette er en fin øvelse i tverrfagligheten i dette emnet. Kvalifiseringsoppgaven er en 4–5 siders besvarelse der den enkelte student velger en aktuell samfunnskonflikt om religion der mediene spiller en rolle. Studenter i medievitenskap skal legge hovedvekt på å forstå de religiøse aspekter i konflikten, mens studenter i religionsstudier skal legge hovedvekt på medienes rolle i konflikten. Nærmere orientering vil bli gitt i undervisningen. Kvalifiseringsoppgaven skal leveres i Fronter innen 15. mars kl. 2300.

Publisert 30. nov. 2016 14:07

MEVIT4113 "Medier, religion og konflikt" bringer oss tett på aktuelle samfunnskonflikter knyttet til religion. Emnet trekker på forskningsprosjektet CoMRel som nettopp behandler slike utfordringer.

MEVIT4113 har studenter både fra medievitenskap og religionsvitenskap/ religion og samfunn. Det skaper et spennende, tverrfaglig miljø. Emnet er i utgangspunktet medievitenskapelig, men trekker også på religionsfaglige tilganger.

Undervisningen foregår i firetimers bolker (med pauser!) i IMKs lokaler i Forskningsparken. Den veksler mellom forelesninger og studentaktiviteter. Tidspunktet er mandager 1015-1400, første gang 6. februar.

Ta kontakt hvis du har spørsmål. Hilsen Knut Lundby, emneansvarlig