Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

20. mars

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 3. april kl. 11:00

Innleveringsfrist: 6. april kl. 11:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 4. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 21:03